لینک های مفید

جستجوي مرتبط


لینک های مفید
آگهي هاي مرتبط
  فروش انواع رزین
  سدیم تری پلی فسفات
  بهترین خریدار حلال 402 و نفت بی بو
  STP Spray
  اسید استیک
  تولیدکننده و فروشنده روغن شستشو
  فروش انواع مواد پلیمری
  تجهیزات سرسره آبی
  فروش ویژه انواع روغن های
  ملات های پایه سیمانی و چسب های

سایت خرید و فروش مواد شمیاییwww.eleinventor.ir

تاريخ انقضاي اين آگهي گذشته است و ممكن است ديگر معتبر نباشد

براي يافتن آگهي هاي بيشتر، از جستجوي بالاي صفحه استفاده كنيد

شرح آگهي

سایت خرید و فروش مواد شمیاییwww.eleinventor.ir

قابل توجه مراکز تحقيقاتي و آزمايشگاهي
ليست مواد شيمايي مرک آلمان همراه با قيمت و تاييده CERTIFICATE OF ANALYSIS و همراه با اطلاعات ايمني کالا SAFETY DATA SHEET دي و بهمن 1388
رديف شرح کالا بسته بندي کد کالا قيمت يک بسته
1. آب اکسيژنه مرک آلمان 5/2 ليتري 108597 648.000 ريال
2. آب کروماتوگرافي 2.5 ليتري 115133 مرک آلمان 359.000ريال
3. آگاروز 25 گرمي مرک آلمان798.000ريال
4. آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمي 822289 349.000 ريال
5. آلفا نفتيل امين مرک آلمان100 گرمي822291 349.000 ريال
6. آلومينيوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کيلويي101102 688.000
7. آلومينيوم نيترات بدون آب مرک آلمان1 کيلويي 101086 895،000ريال
8. آلومينيوم هيدرواکسايد 1 کيلويي مرک آلمان 690.000ريال
9. آمونياک 25% مرک آلمان2،5 ليتري105422 398.000ريال
10. آلوم دو پتاس (آلومينيوم پتاسيم سولفات) مرک آلمان1 کيلويي101042 749.000ريال
11. آمونيوم استات مرک آلمان1 کيلويي101115 748،000ريال
12. آمونيوم آيرونII سولفات مرک آلمان1 کيلويي103791 748.000ريال
13. آمونيوم ايرون III سولفات مرک آلمان 1 کيلويي 103776 748،000ريال
14. آمونيوم سولفات مرک آلمان1 کيلويي101216 644.000ريال
15. آمونيوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمي 398.000ريال
16. آمونيوم فلورايد 101164 مرک آلمان 1 کيلويي 960.000ريال
17. آمونيوم بي کربنات 101131 5 کيلويي مرک آلمان 1.490.000ريال
18. اتيل استات مرک آلمان2،5 ليتري100864 599.000ريال
19. آمونيوم کلرايد مرک آلمان1 کيلويي 100924 ريال649.000
20. آمونيوم مونو وانادات مرک آلمان100 گرمي 101226 898.000ريال
21. آمونيوم نيترات مرک آلمان1 کيلويي101188 598،000ريال
22. آمونيوم هپتا موليبدات 4 آبه مرک آلمان 1 کيلويي 101181 4.480.000ريال
23. دي آمونيوم هيدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمي 101206 ريال498.000
24. آمونيوم دي هيدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمي 101124 498.000ريال
25. آمينو آنتي پيرين 10 گرمي 107293 مرک آلمان 559.000 ريال
26. آمينو نفتول سولفونيک اسيد 821949 مرک آلمان 250 گرمي 698.000ريال
27. آليزارين رد مرک آلمان 100 گرمي 106279 1.180.000ريال
28. آنيلين مرک آلمان1 ليتري822256 579،000ريال
29. آيرون II کلريد 4 آبه مرک آلمان1 کيلويي103860 989،000ريال
30. آيرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کيلويي103965 749.000ريال
31. آيرون III نيترات مرک آلمان1 کيلويي103883 795.000ريال
32. اتانول مرک آلمان 2.5 100986 749.000ريال
33. اتيلن گليکول مرک آلمان2،5 ليتري100949 948.000ريال
34. triاتيل آمين هيدروکلرايد مرک آلمان 250 گرمي 800874 698،000ريال
35. اتيل متيل کتون مرک آلمان2،5 ليتري106014 1.080.000ريال
36. استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کيلويي 111685 998.000ريال
37. استيل استون مرک آلمان1 ليتري 800023 799.000ريال
38. استوفنون مرک آلمان 1 ليتري800028 448.000ريال
39. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 ليتري 100013 585.000ريال
40. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 ليتري 100014 485.000ريال
41. استونيتريل (کرماتوگرافي) مرک آلمان 2،5 ليتري 100030 1.190.000ريال
42. اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کيلويي4.980.000ريال
43. اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کيلويي 3.980.000ريال
44. اسيد استيک گلاسيالpa مرک آلمان 2.5 ليتري 100056 390،000ريال
45. اسيد اولئيک مرک آلمان1 ليتري 100471 978.000ريال
46. اسيد اسپارتيک مرک آلمان 100گرمي100126 549.000ريال
47. اسيد اگزاليک 2آبه مرک آلمان 1 کيلويي100492 648.000ريال
48. اسيد اوريک مرک آلمان 100 گرمي100817 449،000ريال
49. اسيد پريوديک مرک آلمان 100 گرمي 822288 948،000ريال
50. اسيد بنزوئيک مرک آلمان 100 گرمي 100136 389.000ريال
51. اسيد بوريک مرک آلمان 1 کيلويي 100165 689.000ريال
52. اسيد تارتاريک مرک آلمان 1 کيلويي100802 848،000ريال
53. اسيد تيوگليکوليک مرک آلمان 1 ليتري 822336 798.000ريال
54. اسيد پيکريک هلندي 500 گرمي 799.000ريال
55. اسيد سولفوريک مرک آلمان 2،5 ليتري100731 498.000ريال
56. اسيد سالسيليک 100 گرمي مرک آلمان 818731 349.000ريال
57. اسيد سولفو سالسيليک مرک آلمان 1 کيلويي 800691 1.390.000ريال
58. اسيد سولفانيليک 100686 مرک آلمان 100گرمي 399.000ريال
59. اسيد سولفانيليک 822338 مرک آلمان 1 کيلويي 789.000ريال
60. اسيد ساليسيليک مرک آلمان 1 کيلويي100631 759.000ريال
61. اسيد سيتريک مرک آلمان 1 کيلويي100244 599.000ريال
62. اسيد فسفريک مرک آلمان 2،5 ليتري100563 748.000ريال
63. اسيد فلوريدريک مرک آلمان 2،5 ليتري100337 1.200.000ريال
64. اسيد فورميک مرک آلمان 2،5 ليتري 100264 748.000ريال
65. اسيد فتاليک 1 کيلويي فلوکا سويس 938.000ريال
66. اسيد فيتيک 25 گرمي زيگما آمريکا 1.590.000 ريال
67. اسيد گلوتاميک 250 گرمي مرک آلمان 100291 788.000 ريال
68. اسيد گلي اگزالات 25 گرمي مرک آلمان 858.000ريال
69. اسيد لاکتيک مرک آلمان 2،5 ليتري100366 1.044.000ريال
70. اسيدهيدروکلريک مرک آلمان 2،5 ليتري100314 358.000ريال
71. اسيد پرکلريک 70% مرک آلمان 2،5 ليتري100519 2.248.000ريال
72. اسيد نيتريک مرک آلمان 2،5 ليتري 100456 488.000ريال
73. اسيد متا فسفريک مرک آلمان 100 گرمي100546 699.000ريال
74. اسيد مالئيک 1 کيلويي مرک المان 800380 748.000ريال
75. اسيد موليبديک 1 کيلويي مرک آلمان 100400 آرت 3.600.000ريال
76. استايرن مرک آلمان 1 ليتري 807679 549.000ريال
77. استاميد مرک آلمان 100 گرمي 822343 385.000ريال
78. اريوکروم بلک تي مرک آلمان 100 گرمي103170 748.000ريال
79. اکسيداز مرک آلمان 10 گرمي 994.000ريال
80. اکسيد مس مرک آلمان500 گرمي102761 959.000ريال
81. ال سيستئين هيدرو کلرايد مرک آلمان 25 گرمي 102839 349.000ريال
82. ال پرولين مرک آلمان 10 گرمي 107434 459.000ريال
83. ال آلانين 25 گرمي سيگما آمريکا 494.000 ريال
84. ال آرژنين مرک آلمان 100 گرمي 101542 598.000ريال
85. ال آرابينوز 25 گرمي زيگما آمريکا 778.000 ريال
86. اريکروم بلک تي مرک آلمان 25 گرمي 159133 ريال558.000
87. اکريل آميد مرک آلمان 1کيلويي 800830 ريال598.000
88. ان آميل الکل مرک آلمان 2،5 ليتري 807500 878،000ريال
89. انتلان مرک آلمان500 ميلي 598،000ريال
90. ان پنتان مرک آلمان 1 ليتري 107176 584،000ريال
91. ان هپتان مرک آلمان 1 ليتري 104365 598.000ريال
92. ان نفتيل آمين مرک آلمان 100 گرمي822291 368.000ريال
93. ان هگزان مرک آلمان 2.5 ليتري 104368 635.000ريال
94. آنتراسين مرک آلمان 100گرمي 820109 449.000ريال
95. اوره مرک آلمان 1 کيلويي 818710 394.000ريال
96. اورنج جي مرک آلمان 25 گرمي 115925 699.000ريال
97. ائوزين بلو مرک آلمان 100 گرمي 115934 2.380.000ريال
98. ايزوبوتيل متيل کتون مرک آلمان 2،5 ليتري106146 1.269.000ريال
99. ايزو آميل الکل مرک آلمان 2،5 ليتري822255 1.125.000ريال
100. ايزو بوتانل مرک آلمان 1 ليتري 100985 344.000ريال
101. ايزو پروپيل مريستات 1 ليتري مرک آلمان 822102 798.000ريال
102. ايزو پنتيل الکل 1 ليتري مرک آلمان 789.000ريال
103. ايندول مرک آلمان 100 گرمي 822281 2.090.000ريال
104. ايندول استيک اسيد مرک آلمان 10 گرمي 100353 498.000ريال
105. ايندول بوتيريک اسيد مرک آلمان 5 گرمي100354 748.000ريال
106. اينديم کلرايد 10 گرمي آلفا آمريکا 2.890.000 ريال
107. اورسينول 5 گرمي مرک آلمان 429.000 ريال
108. باريم کلرايد 2 آبه مرک آلمان 1 کيلويي 101717 494.000ريال
109. باريم پراکسايد 1 کيلويي 101740 مرک آلمان 1.898.000ريال
110. باريم استات مرک آلمان 1 کيلويي 101704 1.190.000ريال
111. باريم دي فنيل آمين سولفونيک اسيد 100255 مرک آلمان 5گرمي 959.000ريال
112. باريم سولفات مرک آلمان 5 کيلويي101750 1.980.000ريال
113. بافر PH1 مرک آلمان1 ليتري 109432 695.000 ريال
114. بافر PH10 مرک آلمان1 ليتري 109409 395.000 ريال
115. برم مرک آلمان 250 ميلي ليتري820171 928.000ريال
116. برومو تيمول بلو مرک آلمان 25 گرمي103026 1.390.000ريال
117. بروسين سولفات زيگما آمريکا 25گرمي 890.000ريال
118. برموفنل بلو مرک آلمان 25 گرمي 108122 1.398.000ريال
119. برموکروزول گرين مرک آلمان 25 گرمي108121 2.080.000ريال
120. برومو کروزول رد 5 گرمي مرک آلمان 428.000ريال
121. بنزوئيل پر اکسايد مرک آلمان250 گرمي801641 388.000ريال
122. بنزو سولفونيل کلرايد 500 گرمي مرک آلمان 598.000ريال
123. بنزيل الکل 2.5 ليتري مرک آلمان 1.350.000 ريال
124. بروميد پتاسيم مرک آلمان 1 کيلويي104900 769.000ريال
125. برومو بنزن 250 ميلي ليتري پانراک اسپانيا 488.000 ريال
126. 1بوتانل مرک آلمان 2،5 ليتري 100988 1.325.000ريال
127. 2 بوتانل مرک آلمان 2،5 ليتري 109630 998،000ريال
128. بوتيل استات مرک آلمان 1 ليتري 101974 598.000ريال
129. بوتيل الکل 2.5 ليتري 101990 مرک آلمان 1.239.000ريال
130. بورسين مرک آلمان 50گرمي 1.448.000ريال
131. بنزآلدئيد مرک آلمان 2،5 ليتري 801756 949،000ريال
132. بنزن مرک آلمان 2،5 ليتري 101782 1.490.000ريال
133. بنزوفنون مرک آلمان 250 گرمي 801801 449،000ريال
134. بتا نفتول مرک آلمان 1 کيلويي 822290 798.000ريال
135. بي فنيل اميد مرک آلمان 1 کيلويي820528 899.000ريال
136. بيس آکريل آميد 50 گرمي مرک آلمان 720.000ريال
137. تترا بوتيل آمونيوم هيدروژن سولفات مرک آلمان100 گرمي 818858 1.098.000ريال
138. تترا بوتيل آمونيوم هيدروژن سولفات مرک آلمان 25 گرمي 118312 3.980.000ريال
139. تتراکلريد کربن مرک آلمان 2،5 ليتري102222 با درخواست
140. تترا متيل بنزيدين مرک آلمان 1 ليتري108622 788.000ريال
141. تترا هيدروفوران مرک آلمان 2،5 ليتري108114 1.119.000ريال
142. ترايتون X100 مرک آلمان 1 ليتري108603 948.000ريال
143. تريس مرک آلمان 100گرمي 108219 588.000ريال
144. تري کلرو استيک اسيد مرک آلمان 1 کيلويي 100810 1.198.000ريال
145. تري فنيل تترازوليوم کلرايد مرک آلمان 10 گرمي 108380 689،000ريال
146. تري اتانول آمين 2.5 ليتري با خلوص 99.9% ساخت هند 1.725.000ريال
147. تري اتيل آمين 1 ليتري مرک آلمان 450.000ريال
148. تريپان بلو 5 گرمي زيگما آمريکا 490.000 ريال
149. تريپسين 100 گرمي مرک آلمان 759.000 ريال
150. تلوريت پتاسيم 25 گرمي 105164 649،000ريال
151. تولوئن مرک آلمان 2،5 ليتري 108323 595.000ريال
152. تويين 20 مرک آلمان 1 ليتري 817072 888.000ريال
153. تويين 80 مرک آلمان 1 ليتري 822187 897.000ريال
154. تيامين 250 گرمي آزمايشگاهي ساخت SDFine هند 1.190.000ريال
155. تيتانيوم دي اکسايد مرک آلمان ا کيلويي 760.000ريال
156. تيترازول بافر 4 مرک آلمان آمپول 109884 148.000ريال
157. تيترازول بافر 7 مرک آلمان آمپول 109887 148.000 ريال
158. تيترازول سود 1 نرمال مرک آلمان آمپول109956 169.000ريال
159. تيترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان آمپول109959 148.000ريال
160. تيترازول کلرئيدريک 1 نرمال مرک آلمان آمپول 109970 ريال 189 .000
161. تيترازول کلرئيدريک 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109973 138.000ريال
162. تيترازول نيترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109990 ريال458.000
163. تيترازول يد 1،. نرمال مرک آلمان آمپول109910 469.000ريال
164. تيترازول EDTA 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109992 238.000ريال
165. تترازول تيو سولفات سديم 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109950 168.000ريال
166. تيترازول پرمنگنات پتاسيم 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109935 455.000ريال
167. تترازول بي کرومات پتاسيم 0.1 نرمال مرک آلمان 338.000ريال
168. تمد 250 ميلي ليتري مرک آلمان 598.000ريال
169. تيو سيانات امونيوم مرک آلمان 1 کيلويي 101212 949.000 ريال
170. تيو باربيتوريک اسيد 108180 بسته 25 گرمي مرک آلمان 698.000ريال
171. تيمول بلو 25 گرمي مرک آلمان989.000ريال
172. تيوسيانات جيوه مرک آلمان 25 گرمي 104484 449.000 ريال
173. تيومرسال مرک آلمان 100 گرمي 817043 1.798.000ريال
174. پارافين مرک آلمان 2،5 ليتري 107160 1.190.000 ريال
175. پارانيتروآنيلين مرک آلمان 250گرمي 822292 469.000 ريال
176. پيريدين مرک آلمان 2،5 ليتري 107462 با درخواست
177. پيرازين 100 گرمي 807064 مرک آلمان 758.000 ريال
178. پنتا اکسيد فسفر مرک آلمان 1 کيلويي 100540 915.000 ريال
179. پتاسيم هيدرواکسايد مرک آلمان 1 کيلويي 105033 395.000 ريال
180. پتروليوم بنزن مرک آلمان 5 ليتري 100909 988.000 ريال
181. 1 پروپانل مرک آلمان 2،5 ليتري 100996 1.459.000 ريال
182. 2 پروپانل (ايزو پروپيل الکل ) مرک آلمان 2،5 ليتري 100995 444.000 ريال
183. پتاسيم دي کرومات مرک آلمان 1 کيلويي 104862 1.890.000 ريال
184. پتاسيم کرومات مرک آلمان 104952 250گرمي 710.000ريال
185. پتاسيم انتيموني اکسي تارتارات 250 گرمي مرک آلمان 108092 797.000ريال
186. پتاسيم پرمنگنات شارلو اسپانيا 1 کيلويي 790.000 ريال
187. پتاسيم پرمنگنات pa مرک آلمان 250 گرمي 105082 645.000 ريال
188. پتاسيم پريدات 100 گرمي مرک آلمان 778.000 ريال
189 . پتاسيم تيوسيانات مرک آلمان 1 کيلويي 105125 980.000ريال
190. پتاسيم سيترات مرک آلمان 5 کيلويي 104956 1.990.000 ريال
191. پتاسيم پرسولفات مرک آلمان 1 کيلويي 105090 555.000 ريال
192. پتاسيم کلرايد مرک آلمان 1 کيلويي 104936 449.000 ريال
193. پتاسيم فروسيانيد (پتاسيم هگزاسيانو فرات) مرک آلمان 100گرمي 104982 388،000 ريال
194. دي پتاسيم هيدروژن فسفات 3آبه مرک آلمان 1 کيلويي 105099 745،000 ريال
195. پتاسيم اگزالات هيدرات مرک آلمان 1 کيلويي 105072 748،000 ريال
196. پتاسيم دي هيدروژن فسفات مرک آلمان 1کيلويي 104873 604،000 ريال
197. پتاسيم کربنات مرک آلمان 1کيلويي 104924 598،000 ريال
198. پتاسيم سولفات مرک آلمان 1کيلويي 105151 ريال 658.000
199. پتاسيم نيترات مرک آلمان 1کيلويي 105061 398.000 ريال
200. پتاسيم هگزاسيانوفرات مرک آلمان 1 کيلويي 104971 798،000 ريال
201. پتاسيم هيدروژن فتالات مرک آلمان 250 گرمي 104874 698،000 ريال
202. پتاسيم هيدروژن کربنات مرک آلمان 1 کيلويي 104852 549،000 ريال
203. پتاسيم يدات مرک آلمان 500 گرمي 105050 1.590.000 ريال
204. پتاسيم يديد مرک آلمان 250گرمي105043 960.000ريال
205. پرولين مرک آلمان 100 گرمي 107434 1.320.000 ريال
206. پروتئيناز K 100 ميلي گرمي ساخت آمريکا 1.190.000ريال
207. پلي اتيلن گلايکول 6000 مرک المان 1 کيلويي 807491 618.000 ريال
208. پروپيلن گليکول مرک آلمان 2.5 ليتري 107478 698.000 ريال
209. پودر مس مرک آلمان 250 گرمي 102703 848.000 ريال
210. جيوه نيترات مرک آلمان 250 گرمي 104437 1.888.000ريال
211. دي اتيل اتر مرک آلمان 5 ليتري 100926 1.880.000ريال
212. دي اتيل امين مرک آلمان 1 ليتري 803010 358.000 ريال
213. دي اتانل امين مرک آلمان 1 ليتري 803116 588.000ريال
214. دي استيل منوکسيم مرک آلمان 100 گرمي 102918 558.000 ريال
215. 1و4 دي اکسان مرک آلمان 1 ليتري 103115 898.000 ريال
216. دي اکسيد سلنيوم مرک آلمان 50 گرمي 800653 418.000 ريال
217. دي کرومات امونيوم مرک آلمان 1 کيلويي 101149 968.000 ريال
218. دي کلرومتان مرک آلمان 2،5 ليتري 106050 559.000 ريال
219. دي مديوم برومايد شارلو اسپانيا 1 گرمي 112130 2.380.000ريال
220. دي متيل سولفواکسايد مرک آلمان 1 ليتري 116743 688.000 ريال
221. دي متيل سولفوکسايد دوتره مرک آلمان 100 ميلي ليتري 4.590.000ريال
222. دي متيل فرماميد مرک آلمان 2،5 ليتري 103053 969.000 ريال
223. سديم تيو سولفات مرک آلمان 2،5 کيلويي 106512 818.000 ريال
224. دي تيو تريتول 111474 بسته 1 گرمي مرک آلمان450.000ريال
225. دي متيل گلي اکسيم مرک آلمان 100 گرم 103062 848.000 ريال
226. دي نيترو فنيل هيدرازين 25 گرمي مرک آلمان 759.000 ريال
227. دي سولفين بلو مرک آلمان 25 گرمي 112144 1.390.000 ريال
228. دي سديم هيدروژن فسفات مرک آلمان 5 کيلويي 106573 2.250.000ريال
229. دي فنيل آمين 820528 100 گرمي مرک آلمان 358.000ريال
230. رايت مرک آلمان 25 گرمي 109278 1.398.000 ريال
231. روغن صدر مرک آلمان 500 ميلي 106965 1.410.000 ريال
232. روغن امرسيون مرک آلمان100 ميلي 378.000 ريال
233. روغن سيليکون مرک آلمان 100 ميلي 109762 768.000 ريال
234. روي سولفات مرک آلمان1 کيلو 108883 668.000 ريال
235. روي 108789 مرک آلمان 1 کيلويي 980.000ريال
236. روي نيترات 1 کيلويي مرک آلمان 108833 988.000ريال
237. رزورسينول مرک آلمان 100 گرم 107593 479،000 ريال
238. زايلن سيانول مرک آلمان 5 گرمي 110590 918.000 ريال
239. زير کونيوم دي اکسايد اکروس آمريکا 250 گرمي 1.530.000ريال
240. ژلاتين مرک آلمان 1 کيلويي 104078 957.000 ريال
241. ساکاروز مرک آلمان 1 کيلويي 107687 567.000 ريال
242. ستاولن مرک آلمان 100 گرمي 788.000 ريال
243. ستيل الکل مرک آلمان 20 کيلويي 100989 با درخواست
244. سديم ازايد مرک آلمان 100 گرمي 106688 787.000 ريال
245. سديم استات مرک آلمان 1 کيلويي 106267 548.000 ريال
246. سديم ارسنيت مرک آلمان 1 ليتر 106277 488.000 ريال
247. سديم پتاسيم تارتارات مرک آلمان 1کيلويي 108087 798.000 ريال
248. سديم پروميد مرک آلمان 1 کيلويي 106360 979.000 ريال
249. سديم بوروهيدريد مرک آلمان 100 گرم 818823 989.000ريال
250. سديم بي کربنات مرک آلمان 500گرمي 106323 298.000 ريال
251. سديم سولفيد اکروس آمريکا 1 کيلويي 1.139.000 ريال
252. سديم بنزوات مرک آلمان 25 کيلويي 106290 5.149.000 ريال
253. سديم دي کرومات مرک آلمان 1 کيلويي 106336 1.098.000 ريال
254. سديم پرسولفات مرک آلمان 1 کيلويي 106609 544.000 ريال
255. سديم پيرو فسفات 500گرمي 106591 مرک آلمان 650.000ريال
256. سديم تترابورات 10 ابه مرک آلمان 1 کيلويي 106303 399.000 ريال
257. سديم پراکسيد مرک آلمان 100 گرمي 106563 798.000 ريال
258. سيليکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105553 1.459.000 ريال
259. سيليکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105554 1.259.000 ريال
260. سديم دي هيدروژن فسفات مرک آلمان 1 کيلويي 106345 569.000 ريال
261. سديم دي تيونيت 500 گرمي مرک آلمان 498.000ريال
262. دي سديم هيدروژن فسفات مرک آلمان 1 کيلويي 106574 649.000 ريال
263. سديم دودسيل سولفات مرک آلمان 1 کيلويي 817034 698.000 ريال
264. سديم سولفات 10 آبه مرک آلمان 1 کيلويي 822286 359.000 ريال
265. سديم سولفيت مرک آلمان 1 کيلويي 106652 544.000 ريال
266. سديم لاکتات 50% 2.5ليتري مرک آلمان 106522 1.280.000ريال
267. دي سديم ساکسينات 100 گرمي مرک آلمان 820151 490.000ريال
268. تري سديم سيترات 2 آبه مرک آلمان 1 کيلويي 106448 648.000 ريال
269. تري سديم فسفات مرک آلمان 1 کيلويي 106577 598.000 ريال
270. دي سديم اگزالات مرک آلمان 1 کيلويي 106557 1.390.000 ريال
271. سديم فلورايد 500 گرمي هندي 588.000ريال
272. سديم کربنات مرک آلمان 1 کيلويي 106398 658.000 ريال
273. سديم کلرايد نمک مرک آلمان 1 کيلويي 106404 349.000 ريال
274. سديم متا پريدات مرک آلمان 50 گرمي 106597 499.000 ريال
275. سديم موليبدات 2 آبه مرک آلمان 1 کيلويي 106524 2.100.000ريال
276. سديم نيترات مرک آلمان 1 کيلويي 106535 498.000 ريال
277. سديم نيتريت مرک آلمان 1 کيلويي 106544 559.000 ريال
278. سديم هيدروکسيد (سود) 1 کيلويي مرک آلمان 1 کيلويي 106482 399.000 ريال
279. سرب استات مرک آلمان 1 کيلويي 107372 958.000ريال
280. سديم يديد مرک آلمان 250 گرمي 106523 1.190.000 ريال
281. سرب نيترات مرک آلمان 1 کيلويي 107397 958.000 ريال
282. سرب اکسايد 105658 بسته 5 کيلويي 2. 189 .000ريال
283. سريم فلورايد 100 گرمي سروا آمريکا 4.590.000 ريال
284. سولفولان مرک آلمان250 ميلي ليتري 807993 2.880.000ريال
285. سيلور (نقره)نيترات مرک آلمان 250 گرمي 101510 5.680.000ريال
286. سيلور (نقره)سولفات مرک آلمان 100 گرمي 101534 4.480.000 ريال
287. سيلور نيترات (نيترات نقره) 50گرمي ساخت آکروس آمريکا 1.590.000ريال
288. سيکلو هگزانون مرک آلمان 2.5 ليتري 102888 1.680.000 ريال
289. سيليکاژل مرک آلمان 1 کيلويي 101925 648.000 ريال
290. سيليسيم کربيد BDHانگلستان500 گرمي 390.000 ريال
291. فايکول 5 گرمي زيگما آمريکا 698.000 ريال
292. فرمالين مرک آلمان 2،5 ليتري 104002 358.000 ريال
293. فرماميد 1 ليتري 104008 مرک آلمان 618.000ريال
294. فروکتوز 1 کيلويي مرک آلمان 818.000 ريال
295. فلوکسين B مرک آلمان 10 گرمي 749،000 ريال
296. 1و10 فنانترولين مرک آلمان 25 گرمي 841491 858.000 ريال
297. اورتو فنانترولين کلرايد 107223 10 گرمي مرک آلمان 888.000ريال
298. فنل مرک آلمان 1 کيلو 100206 749.000 ريال
299. فنل فتالين مرک آلمان 100 گرمي 107233 589.000 ريال
300. فنيل آنالين مرک آلمان 25 گرمي 107256 499.000 ريال
301. فنيل هيدرازين هيدروکلرايد 100 گرمي آزمايشگاهي ساخت هند 699.000
302. فوشين بازيک مرک آلمان 25گرمي 115937 698.000 ريال
303. فوشين اسيدي مرک آلمان 25 گرمي 105231 488.000 ريال
304. فورفورال مرک آلمان 1 ليتري 104013 658.000 ريال
305. قلع پودر 100 گرمي مرک آلمان 778.000ريال
306. کادميوم سولفات مرک آلمان 100 گرمي 102027 448.000 ريال
307. کادميوم استات 2 ابه مرک آلمان 500گرمي 102002 1.390.000 ريال
308. کارل فيشر مرک آلمان 1 ليتري 188005 1.290.000 ريال
309. کبالت II نيترات 6 آبه مرک آلمان 100 گرمي 102536 899.000ريال
310. کواکس ( دي متيل آمينو بنزالدئيد ) مرک آلمان 100 گرمي 398.000 ريال
311. کلسيم استات مرک آلمان 1 کيلو 102052 788.000 ريال
312. کلسيم هيدروژن فسفات 102203 مرک آلمان 500 گرمي 448.000ريال
313. کلسيم اکسايد 500 گرمي مرک آلمان 749000ريال
314. کلسيم فلورايد 250 گرمي ساخت اپليکم 1.440.000ريال
315. کلروفرم مرک آلمان 2،5 ليتري 102445 698.000 ريال
316. کلروفرم دوتره مرک آلمان 25 ميلي ليتري 1.280.000 ريال
317. کلسترول مرک آلمان 100گرمي 103672 939.000ريال
318. کينولين مرک آلمان 1 ليتري 1.108.000 ريال
319. کلريد فريک 6 ابه مرک آلمان 250 گرمي 103943 448.000 ريال
320. کلرو بنزن مرک آلمان 1 ليتري 410،000 ريال
321. کلريد استرانسيوم 6 آبه مرک آلمان250 گرمي 107865 555.000 ريال
322. کلريد آلومينيوم 1 کيلويي مرک آلمان 774.000 ريال
323. کلريد اهنIII 6 آبه مرک آلمان 1 کيلو 103943 1.180.000 ريال
324. کلريد باريم مرک آلمان 1 کيلويي 101717 448.000 ريال
325. کلريد روي مرک آلمان 1 کيلويي 108815 949.000 ريال
326. کلريد زيرکونيوم مرک آلمان 250 گرمي 808913 1.688.000 ريال
327. کلريد سديم مرک آلمان 5 کيلويي 106400 595.000 ريال
328. کلريد سرب مرک آلمان 100 گرمي 807383 519.000 ريال
329. کلريد مس II مرک آلمان 1 کيلويي 102738 968.000 ريال
330. کلريد طلا مرک آلمان 1 گرمي 1.890.000 ريال
331. کلريد کلسيم مرک آلمان 1 کيلويي 102382 598.000 ريال
332. کلريد ليتيوم مرک آلمان 100 گرمي 105679 588.000 ريال
333. کلريد کروم IIIمرک آلمان 1کيلويي 102487 1.390.000 ريال
334. کلريد کبالت II 102539 100 گرمي مرک آلمان 888.000ريال
335. کلريد نيکل مرک آلمان250 گرمي106717 499.000 ريال
336. کلريد منگنز مرک آلمان 1 کيلويي 105917 949.000 ريال
337. کلريد منيزيم مرک آلمان 1 کيلويي 105833 749.000 ريال
338. کلريد قلع II مرک آلمان 1 کيلويي 1.770.000 ريال
339. کربنات کلسيم مرک آلمان 1 کيلويي 102069 845.000 ريال
340. کربن اکتيو گرانول مرک آلمان 1 کيلويي 895.000 ريال
341. کريستال ويولت مرک آلمان 25 گرمي 101408 618.000 ريال
342. کربن دي سولفيد مرک آلمان 1 کيلويي 102214 1.899.000 ريال
343. کوپر(مس) سولفات مرک آلمان 1 کيلويي 102787 1.098.000 ريال
344. کوماسي بريليانت بلو ساخت BDH انگلستان بسته 25 گرمي 1.690.000ريال
345. کنگورد مرک آلمان 25 گرمي 101340 318.000 ريال
346. گلوکز مرک آلمان 1 کيلويي 108337 650.000 ريال
347. گلايسين مرک آلمان 25 کيلويي500190 بادرخواست
348. گليسيرين 104093 بسته 2.5 ليتري مرک آلمان 2.220.000ريال
349. گلوبولين 5 گرمي زيگما آمريکا 498.000 ريال
350. گريس سيليکون انگلستان 100 گرمي 188،000 ريال
351. گزيلن مرک آلمان 2،5 ليتري 108681 659.000 ريال
352. گزيلن اورنج 5 گرمي مرک آلمان 108677 1.980.000ريال
353. گيمسا مرک آلمان 100 گرمي 2.080.000 ريال
354. لانتانيوم نيترات ساخت مرک 105326 بسته 100 گرمي 1.190.000ريال
355. لسيتين (تخم مرغي) مرک آلمان 1 کيلويي 857.000 ريال
356. ليتموس مرک آلمان 100 گرمي 105312 858.000 ريال
357. ليتيم تترا بورات 1 کيلويي مرک آلمان 110783 4.190.000ريال
358. ليتيوم نيترات 112230 مرک آلمان 1 کيلويي 1.580.000ريال
359. لوسين 25 گرمي زيگما آمريکا 398.000 ريال
360. مالتوز مرک آلمان 100 گرمي 105912 390،000 ريال
361. مالاشيت گرين مرک آلمان 100 گرمي 101398 958.000 ريال
362. متانل مرک آلمان 2،5 ليتري 106008 354.000 ريال
363. متانل pa مرک آلمان 2،5 ليتري 106009 354.000ريال
364. متانل کروماتوگرافي مرک آلمان 2،5 ليتري 106007 654.000 ريال
365. متانل خشک کروماتوگرافي مرک آلمان 2،5 ليتري 106012 898.000 ريال
366. متيل اورنج مرک آلمان 100 گرمي 101322 799.000 ريال
367. متيل رد مرک آلمان 100 گرمي 106076 1.408.000 ريال
368. متيل بلو مرک آلمان 100 گرمي 116316 1.398.000 ريال
369. متيل بنزوات 1 ليتري اکروس آمريکا 2.100.000ريال
370. متيل آنيلين 1 ليتري مرک آلمان 988.000 ريال
371. متيونين 25 گرمي زيگما آمريکا 494.000 ريال
372. مرکوري(جيوه) اکسيد مرک آلمان 100 گرمي 104465 980.000 ريال
373. مرکوري(جيوه) سولفات مرک آلمان 250گرمي 104481 2.390.000ريال
374. مرکوري ( جيوه ) مرک آلمان 250 گرمي 104403 1.898.000ريال
375. مرکوري (جيوه) کلرايد مرک آلمان 100 گرمي 104417 948.000 ريال
376. مرکاپتو اتانول 805740 مرک آلمان 250 ميلي ليتري 368.000ريال
377. منيزيم سولفات مرک آلمان 2،5کيلويي 105882 449.000 ريال
378. منيزيم 250 گرمي مرک آلمان 444.000 ريال
379. منگنز سولفات مرک آلمان 1 کيلويي 105999 950.000 ريال
380. موراکسيد ( ملح مرده ) مرک آلمان 25 گرمي 106161 1.458.000 ريال
381. مورين مرک آلمان 5 گرمي 106098 958.000 ريال
382. مونو کلسيم فسفا ت مرک آلمان500 گرمي 102203 399.000 ريال
383. نسلر A مرک آلمان 500 ميلي 109011 559.000 ريال
384. نفتالين مرک آلمان 1 کيلو 106200 1.098.000 ريال
385. نيترات بيسموت مرک آلمان 250 گرمي 101878 950.000 ريال
386. نيکل II نيترات مرک آلمان 1 کيلويي 106721 1.918.000 ريال
387. نيکل اکسيد مرک آلمان 100 گرمي 980.000 ريال
388. نيتروبنزن مرک آلمان 1 ليتري 806770 399.000 ريال
389. نين هيدرين 10 گرمي ريدل آلمان555.000 ريال
390. هپارين 1 ويال سيگما آمريکا 788.000 ريال
391. هگزا متيلن تترامين مرک آلمان 1کيلويي 818712 494.000 ريال
392. هماتوکسيلين مايع مرک آلمان 2،5 ليتري 105174 1.490.000 ريال
393. هيدرازين هيدرواکسايد مرک آلمان 1 ليتر 804608 1.204.000 ريال
394. هيدروکسيل امين هيدروکلرايد مرک آلمان 1 کيلويي 104616 2.390.00 ريال
395. هيدرواکسي اتيل سلولز با آرت نامبر 822068 ساخت مرک آلمان 500گرمي 950.000ريال
396. هيدرواکسي کينولين 50 گرمي مرک آلمان 509.000ريال
397. هيامين مرک آلمان 1 ليتري 115480 399.000 ريال
398. هيستيدين 25 گرمي ريدل آلمان 444.000 ريال
399. هيدرازين سولفات مرک آلمان 100 گرمي 104603 468.000 ريال
400. يد مرک آلمان 100 گرمي 104761 988.000 ريال
401. EDTA مرک آلمان 1 کيلويي 758.000 ريال
402. EDTA مرک آلمان 25 کيلويي 8.890.000 ريال
403. EDTA پتاسيم دار مرک آلمان 100 گرمي 558.000 ريال

توجه : تحويل کالا بستگي به موجودي آن در انبار دارد
اگهي دهنده:
بابک مسيحي
09122069404 - 09373132933


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: بابک مسیحی
ایمــیل:
تلفن: 09122069404 - 09373132933
موقعیت: سراسر ايران
آدرس: www.eleinventor.ir
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  دوشنبه 03 اسفند 1388
تاریخ انقضای آگهی:  شنبه 30 مرداد 1389
تاريخ به روز رساني:  دوشنبه 03 اسفند 1388
بازديد:
» خواهشمند است، در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .

بنابراين مدیریت سايت از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها معذور است .

جستجوهاي مرتبط

آگهی های رایگان
06.15تهرانسولفات آهن - روی - مس - منگنز - اسید بوریکتماس بگیرید
1- سولفات مس-سولفات روی-سولفات آهن-سولفات منیزیم-سولفات ...
06.15تهرانسولفات آلومینیومتماس بگیرید
سولفات آلومینیوم سولفات آلومینیوم 14 % زاج ...
06.15تهرانسولفات آمونیومتماس بگیرید
سولفات آمونیوم ارومیه ، ازبک ، چینی کیسه 50 کیلویی ...
06.15تهران انواع مواد شیمیایی داخلی و صادراتیتماس بگیرید
1- گوگرد : کلوخه ، پودری ، میکرونیزه 2- قیر 70/60 (100-85) ...
06.15تهرانگوگرد ، انواع مواد شیمیاییتماس بگیرید
گوگرد ، انواع مواد شیمیایی گوگرد ، صادراتی و ...
06.15تهرانبیوسولفور (باکتری تیوباسیلوس)تماس بگیرید
1- کود گوگرد میکرونیزه (نفتی و گازی) با مش 150 تا 200 2- ...
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   

ساعت سي كي بند چرمي

قيمت در فروش ويژه فقـط 17000 تـومانسايت درج آگهي و تبليغ رايگان اينترنتي پيام داران

Powered by Payamsara Advertising - 1.3.764   |  Copyright ©2009, payamsara.com - iranwebshop.com.